พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม
ผบช.ตชด.
 
 

เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ ทรงเยี่ยม ร.ตชด.บ้านรักไทย,รร.ตชด.บ้านนุชเทียน,
รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก, รร.ตชด.บ้านลาดเรือ และ รร.ตชด.อาทรอุทิศ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและ
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดให้การรับเสด็จ ประมวลภาพ (รร.ตชด.อาทรอุทิศ)
(รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก)(รร.ตชด.บ้านลาดเรือ)(รร.ตชด.บ้านนุชเทียน)

(รร.ตชด.บ้านรักไทย)

เมื่อวันที่ ๖๓ - ๒๕ ส.ค.๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จ ทรงเยี่ยม รร.ตชด.บ้านนุชเทียน,
รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก, รร.ตชด.บ้านลาดเรือ,
รร.ตชด.ยอดโพธทองิ์ ๑ ,รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง และ รร.ตชด.อาทรอุทิศ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและ
พ.ต.อ.วิศาลพงศ์์ สร้อยกุลบดี ผกก.ตชด.๓๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดให้การรับเสด็จ
ประมวลภาพ (รร.ตชด.อาทรอุทิศ)
(รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก)(รร.ตชด.บ้านลาดเรือ)
(รร.ตชด.บ้านนุชเทียน)(รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑)
(รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง)

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.ตชด.31
พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ รอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน
รอง ผกก.ฯ พร้อมข้าราชตำรวจ จำนวน 9 นาย ร่วมทำพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน กก.ตขด.31 (ประมวลภาพ)


วันที่ 1 ก.ย.64 พล.ต.อ.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.31 พร้อม ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ (ประมวลภาพ)


 

พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๓๑
พิธีอ่านสาร วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๔
ทำบุญอุทิศให้ ขรก.ตร.ที่เสียชีวิตในวันสถาปนาตชด. ประจำปี ๒๕๖๔
ผกก.ตชด.๓๑ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๓๑
วันคล้ายวันสถาปนา ค่ายเจ้าพระยาจักรี ประจำปี ๖๔
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 ผกก.ตชด.31 ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ ๙
ผกก.ตชด.๓๑ ประดับยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
 ผกก.ตชด.๓๑ ทำบุญในโอกาสฉลองหอพระ ประจำ กก.ฯ
 กก.ตชด.๓๑ ร่วมกิจกรรมนโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์
พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
รอง ผบก.ฯ ภาค ๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ ขรก.กก.ตชด.๓๑
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บันทึกเทปถวายพระพร ชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจในสังกัด
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะฯ เดินทางมามอบสิ่งของบำรุงขวัญ
 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 3 มิ.ย.63
แจกอาหาร โควิด19 วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.๓๑
มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม โครงการครูแดร์
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ''เราทำความดีด้วยหัวใจ''ณ.วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี ประจำปี ๒๕๖๓
ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ.ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผกก.ตชด.๓๑ มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ผกก.ตชด.๓๑ ปลูกพันธุ์ไม้มงคล “ต้นทองอุไร’’ บริเวณถนน ภายใน กก.ตชด.๓๑
ผกก.ตชด.๓๑ มอบใบประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
ผกก.ตชด.๓๑ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จย่า
ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้าย วันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อม ผกก.ตชด.๓๑ เข้าเยี่ยมคาราวะ แม่ทัพภาคที่ ๓
 ผกก.ตชด.๓๑ มอบประกาศเกียรติคุณ ตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
ผกก.ตชด.๓๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ – ๓๑๗
มอบบ้าน โครงการ ‘’ตชด.เพิ่มสุข’’ ของ กก.ตชด.๓๑
ผบก.ตชด.ภาค ๓ ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมหน่วย กก.ตชด.๓๑
จเรเดินทางมาตรวจราชการ ณ กก.ตชด.๓๑
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ทำบุญตักบาตร
 บช.ตชด. ได้เดินทางตรวจราชการ กก.ตชด.๓๑ ประจำปี ๒๕๖๒
บก.ตชด.ภาค ๓ ได้เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.๓๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ร่วมพิธีพลีกรรม จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ
พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผกก.ตชด.๓๑ เข้ารับตำแหน่งใหม
พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร รอง ผบช.ตชด.เป็นประธาน งานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี
 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๓๑
 วันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค ๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๓๑
พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลของ กก.ตชด.๓๑
บช.ตชด. พร้อมคณะตรวจราชการ
 บก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะตรวจราชการ
พิธีอ่านสารวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๕
แผนปฏิบัติราชการ กก.ตชด๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๔
 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน บช.ตชด. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการ กก.ตชด.๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการายงานตามแผนการปฏิบัติิราชการ บช.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๓
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.กก.ตชด.๓๑)
แผนตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการายงานผลการปฏิบัติิราชการประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของ ตร.ประจำปี ๒๕๖๑
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ รอบ 6,9,12 เดือน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
เครื่องแบบสำหรับการปฏิบัติงานสายตรวจชายแดนของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(คุรุทายาท) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(คุรุทายาท) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง แผนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน(คุรุทายาท) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ในส่วนที่เหลือ)
เรื่อง เลื่อนกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน(คุรุทายาท) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน(คุรุทายาท) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน(คุรุทายาท) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรงจต่อศาสนิกชนต่างๆ
เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โลโก้อาร์มช้างใหม่


พ.ต.อ.วิศาลพงศ์   สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑